aparatura laboratoryjna
Technologia admin  

Techniki analiz laboratoryjnych

Laboratoria z pewnością zalicza się do tych miejsc, gdzie widać szybki rozwój nowoczesnych technologii. To właśnie najnowsze rozwiązania sprawiają, że bez problemu można wykonać znacznie dokładniejsze analizy w znacznie krótszym czasie niż jakiś czas temu.

Ważna przede wszystkim jest dokładność prowadzonych analiz, dlatego aparatura laboratoryjna jest co pewien czas wymieniana na nową, aby dawała ona znacznie więcej możliwości. Poza tym, że urządzenia wykorzystywane w laboratoriach powinny być nowoczesne, to bardzo ważne jest także to, dawały one możliwość wykonania wielu niezbędnych analiz. Czasem konieczne jest wykorzystanie wielu urządzeń, aby przeprowadzić jak najlepsze kompleksowe analizy.

Wszechstronne urządzenia laboratoryjne

Niektóre urządzenia laboratoryjne maja bardzo szeroki zakres możliwości , gdyż umożliwiają przeprowadzenie wielu analiz. Do takich właśnie z pewnością zalicza się spektrometr Ramana, który wykorzystywany jest w bardzo wielu dziedzinach, gdyż daje możliwość analiz bardzo wielu różnorodnych substancji. Zastosowane odpowiednio źródło wzbudzenia jest powodem poruszania się cząsteczek substancji, które można pokazać następnie w formie tak zwanego widma. Obecnie w urządzeniach tego typu jako źródło wzbudzenia wykorzystywane są lasery, jako dające najlepsze efekty i umożliwiające wykonanie analizy w bardzo krótkim czasie. Możliwości zastosowania spektrometru są bardzo duże, wykorzystywać go można zarówno do analizy cieczy jak też substancji stałych.

Co wykrywa spektrometr?

Spektrometr umożliwia analizę składu wielu różnorodnych substancji. Szczególnie jak chodzi o substancje chemiczne pozwala na bardzo dokładną analizę ich składu. Dlatego też jest jednym z urządzeń powszechnie wykorzystywanych do analizy substancji pod względem zawartości narkotyków czy materiałów wybuchowych. Poza samym określeniem, że znajdują się one w badanej próbce, bez problemu można również określić ich rodzaj czy ilościową zawartość. Zaletą stosowania spektroskopów jest między innymi to, że mogą być one wykorzystywane w wielu miejscach, ze względu na dostępność ich w formie urządzeń przenośnych. Dzięki temu są one powszechnie stosowane w instytucjach takich jak policja, gdzie konieczne jest szybkie przeprowadzenie analizy we wskazanym miejscu.

Spektrometry Ramana powszechnie stosuje się również do analizy kamieni szlachetnych i ich składu, pozwalają bowiem na ich dokładne przeanalizowanie bez uszkodzeń kamieni. To właśnie fakt, że takie analizy można wykonać bez obaw o uszkodzenie badanego materiału jest przyczyną popularności tej metody.